FASCE ORARIE DI UDIENZA

fasce orarie – udienza 01.03.2023 – D.ssa M. Giuri

fasce orarie 2.3.23 Corte di Appello Sez. Prom. – Misure di Prevenzione

fasce orarie – udienza 03.03.2023 – D.ssa Accogli